kontakt

Dom Seniora Salwator Park
Pl. Salwatorianów 1, 43-190 Mikołów, Polska


T: +48 575646222 (w godz. 07.30-18.30)
e-mail: informacja@salwatorpark.pl