Skip to content

Głównym elementem oferty Domu Seniora Salwator Park jest stacjonarna i długoterminowa opieka nad osobami w cierpiącymi na przewlekłe schorzenia związane z wiekiem lub różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Odpowiadamy na potrzeby Rodzin, które – mimo wszelkich starań – nie są w stanie zapewnić właściwej opieki swoim Bliskim w warunkach domowych. Często nagłe pogorszenie się stanu zdrowia lub różnego rodzaju epizody (neurologiczne, ortopedyczne lub kardiologiczne) wymagają wdrożenia profesjonalnej opieki, zwłaszcza po zakończeniu leczenia szpitalnego.

W zakresie naszych usług znajdują się: całodobowa opieka pielęgniarek i profesjonalnych opiekunów pod nadzorem lekarza internisty, gimnastyka ruchowa prowadzona przez fizjoterapeutów, zajęcia manualne, artystyczne, towarzyskie i kulturalne, całodzienne wyżywienie (pięć posiłków), odstawowe środki higieny i opatrunkowe, pranie odzieży osobistej. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego pakietu rehabilitacyjnego realizowanego w nowocześnie wyposażonej placówce.

Dom Seniora Salwator Park jest wpisany do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem: PSII.9420.1.9.2015.